Zambian Emerald Cuff

Zambian Emerald Cuff

660.00
Australian Opal Cuff

Australian Opal Cuff

594.00
Idaho Garnet Cuff garnetcuff.jpg

Idaho Garnet Cuff

594.00
Sri Lankan Sapphire Cuff sapphirecuff1.jpg

Sri Lankan Sapphire Cuff

594.00
Montana Sapphire Cuff

Montana Sapphire Cuff

594.00
Brazilian Emerald Cuff

Brazilian Emerald Cuff

594.00
Sri Lankan Sapphire Cuffs sapphirecuff.jpg

Sri Lankan Sapphire Cuffs

594.00
Aquamarine Cuff aquamarinecuff.jpg

Aquamarine Cuff

594.00
Peruvian Gem Silica Cuff

Peruvian Gem Silica Cuff

594.00
Chrysoprase Cuff

Chrysoprase Cuff

550.00
Moldavite Cuff

Moldavite Cuff

550.00
Brazilian Rutilated Quartz Large Stone Cuff

Brazilian Rutilated Quartz Large Stone Cuff

594.00
Oregon Carnelian Cuff

Oregon Carnelian Cuff

550.00
Rose de France Amethyst Cuff

Rose de France Amethyst Cuff

550.00
Uruguayan Amethyst Cuff

Uruguayan Amethyst Cuff

550.00